English Chinese Dictionary Malaysia Translation Services Professional Interpreters Transcription Services

Sales Line

+603 9212 8558

Kamus Bahasa Inggeris-Bahasa Cina

  • Kamus ini adalah hanya bagi perkataan-perkataan. Ia tidak akan mempunyai frasa-frasa (seperti “Saya cinta anda? atau nama-nama.
  • Pin yin mesti mempunyai ruang di antara suku kata. Nombor-nombor nada adalah tidak diperlukan (tetapi boleh membantu)
  • Cuma Hanyu pinyin boleh digunakan, Wade-Giles dan Yale tidak boleh digunakan.
  • Kamus ini bukanlah seorang penterjemah. Ia tidak akan menterjemah ayat-ayat.
  • Pastikan soalan anda adalah dieja dengan betul.
  • Kata-kata yang mencabuli tidak terkandung di dalam kamus ini.
  • Keputusan-keputusan gelintaran akan membuka satu tetingkap yang baru
  • Huruf besar adalah tidak penting.

Search as
Match .
Display Chinese using GIFs
 
Share This
Back to Top